European Centre of Training

TO CENTRUM ROZWOJU KADR SPORTOWYCH,
TWORZĄCE NOWE TRENDY W LIFE COACHINGU, MOTYWUJĄCE DO ZDROWEGO I AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA.

Posiadamy jedyną w Polsce sportową platformę video e-learningową obejmującą najnowsze trendy w zakresie procesu treningowego.
Nasz Dream Team tworzy nowatorskie rozwiązania oparte o  wieloletnią pracę w sporcie wyczynowym.

Organ prowadzący placówkę istnieje na rynku od 2004 roku .
Początkowo jako firma szkoleniowa świadcząca usługi szkoleniowe w formach pozaszkolnych.
Potrzeba i zainteresowania osób dorosłych naszymi formami kształcenia doprowadziły do powołania Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego, celem organizacji kursów ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z rozporządzeniem MEN.

Norma prawna
Posiadamy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Brzegu pod nr 105.
Nasze działania edukacyjne realizujemy na podstawie statutu opracowanego zgodnie z art. 84 ust. 2 o systemie oświaty.
Głównym zakresem działania placówki jest realizacja kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych.

Wpłaty za kursy prosimy dokonywać na konto placówki:
PKO BP
46 1020 3668 0000 5802 0353 0326
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „ANIMUS-X”
Pogorzela 70 A
49-332 Olszanka

W niektórych przypadkach, prosimy o dokonanie płatności na dane:

Grupa Animus-X Mariusz Oliwa

Pogorzela 70A 49-332 Olszanka

PKO BP 49 1020 3668 0000 5702 0342 4009